هاست وردپرس ایران

هاست های مخصوص وردپرس ایرانی باسرعت بالا

هاست وردپرس ایران 2000 مگابایتی

گواهی SSL رایگان
هارد پر سرعت

 • 2000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • GZIP دارد
 • کنترل پنل Cpanel x٣
 • محل دیتا سنتر ایران
هاست وردپرس ایران 5000 مگابایتی

گواهی SSL رایگان
هارد پر سرعت

 • 5000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • GZIP دارد
 • کنترل پنل Cpanel x٣
 • محل دیتا سنتر ایران
هاست وردپرس ایران 10000 مگابایتی

گواهی SSL رایگان
هارد پر سرعت

 • 10000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • GZIP دارد
 • کنترل پنل Cpanel x٣
 • محل دیتا سنتر ایران
هاست وردپرس ایران 30000 مگابایتی

گواهی SSL رایگان
هارد پر سرعت

 • 30000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • GZIP دارد
 • کنترل پنل Cpanel x٣
 • محل دیتا سنتر ایران