هاست ویژه ایران

هاست ویژه ایران

هاست ویژه ایران 1000 مگابایتی

گواهی SSL رایگان
۳ دامنه قابل میزبانی
هارد پر سرعت

 • 1000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • GZIP دارد
 • کنترل پنل Cpanel x٣
 • محل دیتا سنتر ایران
هاست ویژه ایران 2000 مگابایتی

گواهی SSL رایگان
۳ دامنه قابل میزبانی
هارد پر سرعت

 • 2000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • GZIP دارد
 • کنترل پنل Cpanel x٣
 • محل دیتا سنتر ایران
هاست ویژه ایران 5000 مگابایتی

گواهی SSL رایگان
۳ دامنه قابل میزبانی
هارد پر سرعت

 • 5000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • GZIP دارد
 • کنترل پنل Cpanel x٣
 • محل دیتا سنتر ایران
هاست ویژه ایران 10000 مگابایتی

گواهی SSL رایگان
5 دامنه قابل میزبانی
هارد پر سرعت

 • 10000 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • GZIP دارد
 • کنترل پنل Cpanel x٣
 • محل دیتا سنتر ایران